Mats Edén (fiol och durspel), Leif Stinnerbom, Magnus Stinnerbom
och Daniel Sandén-Warg (fioler).
GCD-73

Svante Lindqvist (fiol) och Markus Falck (tramporgel).
GCD-75

Sonia Sahlström (fiol och nyckelharpa) och Håkan Larsson (fiol och munspel).
GCD-79

Ulrika Gunnarsson (trall) med Esbjörn Hazelius (fiol och cittern) och Anders Löfberg (fiol, kontrabas och cello).
GCD-80