Giga, som startades 1976 och nu drivs av Mats Hellberg, arbetar uteslutande med att ge ut
svensk folkmusik på skiva.Tonvikten ligger på folkmusik i traditionell stil. Därmed är fiol
instrumentet som dominerar de flesta produktionerna ­ i solospel, duo, mindre grupper
och stora spelmanslag, men Giga är också öppet för andra uttrycksformer än de rent
traditionella.
  Många av dagens tongivande svenska spelmän finns på Giga-etiketten, som Kalle
Almlöf
, Mats Berglund, Ola Bäckström, Ellika Frisell, Per Gudmundson, Ole Hjorth,
Kungs Levi Nilsson, Pers Hans Olsson, Simon Simonsson, Jonny
Soling
och Björn Ståbi. Även mästare som lämnat oss finns representerade, som Hjort
Anders Olsson
, Nils Agenmark och Päkkos Gustaf.
  Oftast kommer musiken från Gigas hemprovins Dalarna. Det ska inte tolkas som att
Giga är lokalpatriotiskt, utan att det finns mycket att göra på hemmaplan med alla duktiga
spelmän där.
  Inspelningarna sker i noga utvalda lokaler med i första hand så kallade rörmikrofoner
för att tillvarata de akustiska instrumentens klang på bästa sätt.